Tło nagłówka. Reliefowa ścieżka prowadząca dla osób niewidomych. Mediolan logo - Biuro Planowania Dostępności

tu jesteś:  STRONA STARTOWA /  DLACZEGO WARTO BYĆ DOSTĘPNYM? /  DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ POMOCY? /

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ POMOCY?

4 PRZYCZYNY, DLA KTÓRYCH PRZY PLANOWANIU DOSTĘPNOŚCI KONIECZNA JEST POMOC SPECJALISTÓW:

1. Każdy budynek jest inny i wymaga indywidualnie zaplanowanych rozwiązań architektonicznych, technicznych oraz organizacyjnych.

2. Polskie przepisy budowlane w zakresie planowania dostępności pochodzą z poprzedniej epoki, są niepełne, często ze sobą sprzeczne i nierespektowane.

3. Zdobycie wiarygodnych i rzetelnie opracowanych informacji jest bardzo trudne.

4. Wiele rozwiązań technicznych dedykowanych przez producentów osobom z niepełnosprawnościami w rzeczywistości nie spełnia swojej roli, a nawet stanowi dodatkowe bariery.

4 POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO PRACOWAĆ Z NAMI:

1. Brak miejsca, mały budżet, ścisłe wytyczne konserwatorskie, to problemy, które potrafimy rozwiązać.

2. Znamy normy państw będących liderami w zakresie planowania dostępności i potrafimy wdrażać je w życie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

3. Wiemy, które produkty rzeczywiście zwiększają dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Nasze działania wspiera swoim doświadczeniem Fundacja Integracja, a nasz zespół współpracuje z uznanymi w Polsce specjalistami z zakresu tyflografiki i protetyki słuchu, a także z osobami niepełnosprawnymi, dzięki czemu dysponujemy rzetelną i wiarygodną wiedzą.

W.   www.bepede.pl
E.    biuro@bepede.pl
T.    +48 502 706 177

Valid XHTML 1.0 Strict

Logotyp - Biuro Planowania Dostępności