Tło nagłówka. Przykład przebudowy architektury historycznej zgodnie z zasadami planowania dostępności. Luwr-Paryż. logo - Biuro Planowania Dostępności

tu jesteś:  STRONA STARTOWA /  O BIURZE PLANOWANIA DOSTĘPNOŚCI /  CZYM JEST PLANOWANIE DOSTĘPNOŚCI /

CZYM JEST PLANOWANIE DOSTĘPNOŚCI?

WIELE POJĘĆ JEDNA IDEA

Planowanie dostępności pojawiło się i zaczęło rozwijać w latach 80 równolegle między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, czy Australii. Stąd też wiele terminów, którymi się je określa, na przykład: universal design, design for all, accessibility design. Wiele pojęć, jednak ta sama idea.

POCZĄTKI

Początki polegały na próbach tworzenia określonych udogodnień głównie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szybko jednak okazało się, że tego typu myślenie jest błędne. Potrzeby różnych grup osób z niepełnosprawnościami są przecież różne, a co więcej często ze sobą sprzeczne. Dlatego też udogodnienia tworzone z myślą o jednej grupie mogły być przeszkodą lub wręcz barierami dla innych grup.

Konieczne okazało się poszukiwanie mądrych kompromisów. I tak na przykład dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich korzystny byłby zupełny brak krawężników, podczas gdy osobom niewidomym pozwalają one określić granicę pomiędzy chodnikiem, a jezdnią. Stąd pomysł stosowania reliefowych płyt informacyjno-ostrzegawczych, które z jednej strony zapewniają bezpieczeństwo osobom niewidomym, z drugiej, minimalnie zmniejszając komfort osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, nie stanowią dla nich bariery.

PLANOWANIE DOSTĘPNOŚCI = PROJEKTOWANIE DLA WSZYSTKICH

Okazało się także, że określone udogodnienia tworzone z myślą o osobach z niepełnosprawnościami sprawiają, że przestrzeń, która nas otacza staje się również bardziej przyjazna dla osób sprawnych. Pochylnie są wygodne dla matek z wózkami dziecięcymi, czy rowerzystów chcących wprowadzić swój rower do budynku. Włączniki światła instalowane nieco niżej niż tradycyjnie, z uwzględnieniem potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, znajdują się również w zasięgu rąk naszych dzieci. Upraszczanie informacji wizualnej do formy piktogramów, zwiększa jej czytelność dla osób nieznających lokalnego języka.

Tak więc planowanie dostępności to coś znacznie więcej niż tylko tworzenie przestrzeni dostępnej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. To tworzenie przestrzeni, która dzięki mądremu zastosowaniu, przez specjalistów z zakresu planowania dostępności, zasad ergonomii, zrozumienia potrzeb i poszukiwaniu rozwiązań odpowiadających możliwie szerokiej grupie osób (między innymi dzieci, osób starszych, osób z różnymi niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży), staje się bardziej przyjazna, wygodniejsza, a co najważniejsze bezpieczniejsza dla każdego z nas.

5 ZASAD PLANOWANIA DOSTĘPNOŚCI

1. Każdy jest inny.

2. Planowanie dostępności, a nie tworzenie rozwiązań z myślą o określonych grupach użytkowników.

3. Dostępność to prawo, nie przywilej.

4. Rozwiązania zgodne z zasadami planowania dostępności są niewidoczne.

5. Przestrzeń dostępna to przestrzeń wykorzystująca wszystkie nasze zmysły.

W.   www.bepede.pl
E.    biuro@bepede.pl
T.    +48 502 706 177

Valid XHTML 1.0 Strict

Logotyp - Biuro Planowania Dostępności