Tło nagłówka. Przykład przebudowy architektury historycznej zgodnie z zasadami planowania dostępności. Luwr-Paryż. logo - Biuro Planowania Dostępności

tu jesteś:  STRONA STARTOWA /  O BIURZE PLANOWANIA DOSTĘPNOŚCI /  NASZE DOŚWIADCZENIE /

NASZE DOŚWIADCZENIE

WYKONALIŚMY AUDYTY DOSTĘPNOŚCI MIĘDZY INNYMI:

Budynku Kancelarii Prezydenta RP
Siedziby BRE Banku w Warszawie FI
Budynków British Council w Warszawie FI
Kilkudziesięciu placówek BZ WBK FI
Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki FI
Budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów FI
Kompleksu budynków Sejmu RP FI
Budynku dworca PKP Warszawa Centralna FI

PROJEKTOWALIŚMY:

Mapy dotykowe dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki FI
Rozwiązania zwiększające dostępność kompleksu budynków Sejmu RP FI

UCZESTNICZYLIŚMY W KONSULTACJACH ORAZ TWORZYLIŚMY WYTYCZNE DLA:

Biura Planowania Rozwoju Warszawy FI
Ministerstwa Infrastruktury FI
Przebudowy Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie FI
Przebudowy dworca PKP Warszawa Centralna FI

FIna zlecenie Fundacji Integracja

W.   www.bepede.pl
E.    biuro@bepede.pl
T.    +48 502 706 177

Valid XHTML 1.0 Strict

Logotyp - Biuro Planowania Dostępności