Tło nagłówka. Fragment mapy dotykowej dla osób niewidomych. Budynek targów - Mediolan. logo - Biuro Planowania Dostępności

tu jesteś:  STRONA STARTOWA /  PRODUKTY /  MAPY DOTYKOWO-WIZUALNE /

MAPY DOTYKOWO-WIZUALNE

CZYM SĄ MAPY DOTYKOWO-WIZUALNE?

Mapy dotykowe to standard na stacjach metra, dworcach, w dużych obiektach użyteczności publicznej w krajach Europy Zachodniej. Tego typu mapy pozwalają osobom niewidomym samodzielnie i bezpiecznie poruszać się po budynku. Są one niestety nieczytelne dla osób widzących, dlatego postanowiliśmy stworzyć zupełnie nowy standard.

Tak powstał pomysł najprawdopodobniej pierwszych na świecie map wizualno-dotykowych, których warstwa przedstawiająca rysunek obiektu, czytelna dla osób widzących, zostaje przykryta przezroczystą warstwą z napisami wykonanymi z zastosowaniem alfabetu brajla, czytelną dla osób niewidomych.

JAK POWSTAJĄ MAPY DOTYKOWO-WIZUALNE?

Sposób wykonania map jest zależny od miejsca i sposobu użytkowania mapy. Zawsze konieczne jest wykonanie projektu graficznego warstwy wizualnej, który następnie zostaje wydrukowany w technologii odpowiedniej do danego rodzaju map. Konieczne jest również przygotowanie precyzyjnego projektu warstwy dotykowej, z zastosowaniem napisów w alfabecie brajla. Początkowo powstaje ona na ekranie komputera i jest wykonywana przy zastosowaniu grafiki wektorowej. Następnie stopniowo przekształcamy mapę na formę wypukłą tłoczoną, frezowaną lub wykonywaną w technologii druku wypukłego.

JAK TESTUJEMY NASZE MAPY?

Nasze mapy podlegają ścisłej kontroli jakości. Warstwa dotykowa powstaje przy współudziale specjalistów z zakresu tyflografiki, a kolejne projekty testowane są z udziałem osób niewidomych, których uwagi uwzględniane są w ostatecznej wersji mapy.

W.   www.bepede.pl
E.    biuro@bepede.pl
T.    +48 502 706 177

Valid XHTML 1.0 Strict

Logotyp - Biuro Planowania Dostępności