Tło nagłówka. Zdjęcie wejścia do paryskiego Centrum Pompidou. logo - Biuro Planowania Dostępności

tu jesteś:  STRONA STARTOWA /  USŁUGI /  DLA INSTYTUCJI /


DLA INSTYTUCJI

KOMU POMAGAMY?

Możliwość korzystania z instytucji publicznych to ważny element życia społecznego i równoprawnego uczestniczenia w nim. Brak dostępu do między innymi szkół, urzędów i sądów to olbrzymie koszty społeczne. Badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że wraz ze wzrostem wykształcenia osób z niepełnosprawnościami w sposób wyraźny rośnie ich aktywność zawodowa.

W obszarze odpowiedzialności instytucji publicznych leżą między innymi przestrzenie publiczne, piesze ciągi komunikacyjne, transport publiczny. Wszystkie te elementy mają znaczący wpływ na możliwości przemieszczania się i pośrednio korzystania ze szkolnictwa, dostępu do urzędów, czy kultury.

Działalność instytucji publicznych to także kultura, sport i wiele innych dziedzin, które bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na poprawę jakości życia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

KORZYŚCI

Dostęp do szkół czy urzędów to nie przywilej, to element równoprawnego uczestniczenia w życiu publicznym. Wyższy poziom wykształcenia osób z niepełnosprawnościami to wyższy poziom ich zatrudnienia i mniejsze fundusze przeznaczane na pomoc socjalną. Dostępne przestrzenie i transport publiczny to łatwiejszy dostęp do szkolnictwa, urzędów, kultury i sportu.

Powinniśmy jednak pamiętać, że planowanie dostępności to nie tylko dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. To działania podejmowane z myślą o wszystkich użytkownikach otaczającej nas przestrzeni. Instalowanie pętli indukcyjnych czy stosowanie audiodeskrypcji to istotny element zapewnienia dostępności szkół i kultury dla osób z dysfunkcjami słuchu oraz wzroku.

Pomożemy mądrze zadbać o dostępność Państwa instytucji.

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ POMOCY?

1. Nie wiedzą Państwo, jakie rozwiązania warto zastosować w instytucji.
2. Planują Państwo zatrudnić osobę z niepełnosprawnością.
3. Planują Państwo remont.
4. Potrzebują Państwo projektu koncepcyjnego, rysunków wykonawczych lub kompleksowego projektu przebudowy.
5. Chcą Państwo sprawdzić czy przygotowane przez architekta projekty zostały wykonane zgodnie z prawem i standardami planowania dostępności.
6. Chcą Państwo podnieść kompetencje pracowników.
7. Potrzebują Państwo wiarygodnych informacji na temat zapewnienia dostępności w transporcie i przestrzeni publicznej.

To tylko kilka powodów, żeby skontaktować się z nami.

USŁUGI DLA INSTYTUCJI


AUDYT DOSTĘPNOŚCI
Audyt dostępności przeprowadzany jest przez naszych doświadczonych audytorów. Przygotowany przez nich materiał poddawany jest następnie szczegółowej ocenie. W jej wyniku otrzymają Państwo raport z rekomendacjami rozwiązań dostosowanymi do potrzeb i możliwości Państwa instytucji i spełniających światowe standardy dostępności.

 więcej


BADANIE DOSTĘPNOŚCI PROJEKTU
Posiadają Państwo gotowy projekt przebudowy lub remontu?
Nie jest jeszcze za późno. Badanie dostępności projektu pozwoli jeszcze na papierze wychwycić potencjalne bariery i usunąć je zanim powstaną w rzeczywistości. Pozwoli uniknąć wydatków na rozwiązania niespełniające standardów planowania dostępności.

 więcej


PLANOWANIE DOSTĘPNOŚCI
Planowanie Dostępności to projektowanie kompleksowych rozwiązań pozwalających uzyskać pełną dostępność Państwa instytucji, a dodatkowo oferowane przez nas usługi z zakresu projektowania architektonicznego oraz projektowania wnętrz pomogą nadać całości funkcjonalną formę.

 więcej


SZKOLENIA
Specjalnie dla Państwa pracowników stworzyliśmy unikalny program szkoleniowy. Nasi trenerzy pomogą Państwu zdobyć wiedzę z zakresu współpracy oraz obsługi osób z niepełnosprawnościami. Dzięki naszym szkoleniom Państwa zespół opanuje umiejętności elastycznego reagowania na nietypowe sytuacje oraz tworzenia procedur ułatwiających pracę między innymi z osobami niewidomymi czy niesłyszącymi.

 więcej


KONSULTACJE
Konsultacje prowadzone z udziałem naszych specjalistów to między innymi - testowanie istniejących rozwiązań, pomoc w tworzeniu wytycznych oraz dokumentacji przetargowej. Możemy pomóc w każdym interesującym Państwa zagadnieniu związanym z planowaniem dostępności.

Konsultacje to także pomoc naszych specjalistów w opracowywaniu procedur obsługi klienta, dzięki którym niejednokrotnie uda się uniknąć ogromnych kosztów zmian architektonicznych.

 więcej


W.   www.bepede.pl
E.    biuro@bepede.pl
T.    +48 502 706 177

Valid XHTML 1.0 Strict

Logotyp - Biuro Planowania Dostępności