Tło nagłówka. Zdjęcie wejścia do paryskiego Centrum Pompidou. logo - Biuro Planowania Dostępności

tu jesteś:  STRONA STARTOWA /  USŁUGI /  DLA ARCHITEKTÓW /


DLA ARCHITEKTÓW

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ POMOCY?

Wiemy, że projektowanie to żmudny i czasochłonny proces. Często w jego trakcie pojawia się wiele wątpliwości. Czy możliwe jest zastosowanie alternatywnych rozwiązań, czy na pewno spełnią one swoją rolę? Jak rozmieścić elementy wyposażenia w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami, na jakiej wysokości zainstalować muszlę ustępową, jak rozmieścić poręcze? Czy warto stosować rozwiązania zwiększające dostępność dla osób niewidomych, a jeśli tak, jakie i w jaki sposób je zaprojektować?

Współpracujemy z uznanymi w Polsce specjalistami i osobami z niepełnosprawnościami, dlatego znamy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Wiemy również jak trudno zorientować się w obowiązujących przepisach. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie posiada tekstu ujednoliconego, dlatego wielu zapisów należy szukać w licznych poprawkach do rozporządzenia, a inne, zawarte w pierwotnej wersji rozporządzenia, już nie obowiązują.

Na bieżąco śledzimy zmieniające się w zakresie planowania dostępności prawo. Jesteśmy w stanie sprawdzić, czy opracowana dokumentacja projektowa spełnia wymagania obowiązujących przepisów.

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ POMOCY?

1. Brakuje miejsca na wybudowanie pochylni, a nie wiedzą Państwo, jakie alternatywne rozwiązania można zastosować.
2. Nie wiedzą Państwo jak rozmieścić elementy wyposażenia toalety dla osoby z niepełnosprawnością.
3. Potrzebują Państwo informacji dotyczących sposobu projektowania ścieżek prowadzących, czy map dotykowych.
4. Nie wiedzą Państwo, gdzie warto instalować pętle indukcyjne.
5. Nie są Państwo pewni, czy przygotowany projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi w zakresie planowania dostępności przepisami.

To tylko kilka powodów, żeby skontaktować się z nami.

USŁUGI DLA ARCHITEKTÓW


KONSULTACJE
Konsultacje prowadzone z udziałem naszych specjalistów to między innymi możliwość uzyskania odpowiedzi na temat stosowania rozwiązań alternatywnych, informacji dotyczących standardów planowania dostępności oraz obowiązującego w tym zakresie prawa. W ramach konsultacji wykonamy testy, z udziałem osób z niepełnosprawnościami, zaprojektowanych przez Państwa biuro rozwiązań, na przykład map dotykowych czy ścieżek prowadzących.

 więcej


BADANIE DOSTĘPNOŚCI PROJEKTU
Państwa biuro ma już opracowany kompletny projekt?
Badanie dostępności projektu pozwoli sprawdzić jego zgodność z najsurowszymi standardami planowania dostępności, na papierze wychwycić potencjalne bariery i usunąć je jeszcze przed przystąpieniem do prac wykonawczych.

 więcej


PLANOWANIE DOSTĘPNOŚCI
W ramach planowania dostępności jako podwykonawca wykonamy dla Państwa projekty poszczególnych rozwiązań takich jak fakturowe ścieżki prowadzące, mapy dotykowe, informacja wizualna, pochylnie czy dźwigi osobowe.

 więcej


AUDYT DOSTĘPNOŚCI
Audyt Dostępności przeprowadzony przed przystąpieniem do prac projektowych pozwoli szczegółowo określić istniejące bariery oraz dobrać odpowiednie rozwiązania pozwalające na ich likwidację. Opracowany przez naszych specjalistów raport ułatwi późniejsze prace projektowe i pozwoli zaoszczędzić czas potrzebny na poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

 więcej


W.   www.bepede.pl
E.    biuro@bepede.pl
T.    +48 502 706 177

Valid XHTML 1.0 Strict

Logotyp - Biuro Planowania Dostępności