Tło nagłówka. Zdjęcie wejścia do paryskiego Centrum Pompidou. logo - Biuro Planowania Dostępności

tu jesteś:  STRONA STARTOWA /  USŁUGI /  DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH /


DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

KORZYŚCI

Pomożemy znaleźć Państwu najlepsze i najtańsze rozwiązania, a w razie potrzeby przygotujemy odpowiednie opracowanie projektowe, pozwalające na przystąpienie do prac wykonawczych. Zaprojektujemy dla Państwa przyjazną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb kuchnię czy łazienkę. Zaproponujemy rozwiązania pozwalające osobom z niepełnosprawnościami swobodnie poruszać się po Państwa osiedlu. Sprawimy, że schody do budynku przestaną być barierą.

Czy wiesz, że usuwając bariery architektoniczne w swoim domu, na terenie wspólnoty mieszkaniowej, przystosowując mieszkanie dla osoby z niepełnosprawnością możesz liczyć na dofinansowanie z funduszu PFRON?

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ POMOCY?

1. Potrzebują Państwo dokumentacji projektowej i kosztorysu, żeby uzyskać zwrot kosztów dostosowania z PFRON.
2. W Państwa rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością i nie wiedzą Państwo, jak ułatwić jej wykonywanie codziennych czynności.
3. W Państwa wspólnocie mieszka osoba z niepełnosprawnością, ale nie wiedzą Państwo jak zlikwidować istniejące bariery.

To tylko kilka powodów, żeby skontaktować się z nami.

USŁUGI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH


AUDYT DOSTĘPNOŚCI
Audyt dostępności przeprowadzany jest przez naszych doświadczonych audytorów. Przygotowany przez nich materiał poddawany jest następnie szczegółowej ocenie, w jej wyniku powstaje raport rekomendujący rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb i możliwości finansowych.

 więcej


BADANIE DOSTĘPNOŚCI PROJEKTU
Posiadają Państwo gotowy projekt przebudowy lub remontu?
Nie jest jeszcze za późno. Badanie dostępności projektu pozwoli jeszcze na papierze wychwycić potencjalne bariery i usunąć je zanim powstaną w rzeczywistości. Pozwoli uniknąć wydatków na rozwiązania niespełniające standardów planowania dostępności.

 więcej


PLANOWANIE DOSTĘPNOŚCI
Planowanie Dostępności to projektowanie kompleksowych rozwiązań z zakresu planowania dostępności - pochylni, dźwigów osobowych, podnośników, oznaczeń dla osób z dysfunkcjami wzroku.

 więcej


KONSULTACJE
Jeżeli nie wiedzą Państwo, jak znaleźć miejsce na pochylnię lub jakie alternatywne rozwiązania można zastosować, ale posiadają już architekta, który przygotuje pełną dokumentację, spotkanie z naszym konsultantem pozwoli wybrać najkorzystniejszy sposób działania.

 więcej


W.   www.bepede.pl
E.    biuro@bepede.pl
T.    +48 502 706 177

Valid XHTML 1.0 Strict

Logotyp - Biuro Planowania Dostępności