Tło nagłówka. Zdjęcie wejścia do paryskiego Centrum Pompidou. logo - Biuro Planowania Dostępności

tu jesteś:  STRONA STARTOWA /  USŁUGI /  AUDYT DOSTĘPNOŚCI /


AUDYT DOSTĘPNOŚCI

PO CO JEST AUDYT DOSTĘPNOŚCI?

Audyt dostępności przeprowadzony przed przystąpieniem do prac projektowych, pozwoli szczegółowo określić istniejące bariery oraz dobrać odpowiednie rozwiązania pozwalające na ich likwidację. Opracowany przez naszych specjalistów raport ułatwi późniejsze prace projektowe i pozwoli zaoszczędzić czas potrzebny na poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

Prace nad audytem dostępności przebiegają w 3 etapach:

1. ANALIZA PLANÓW

Audyt zaczynamy od przeanalizowania przekazanych nam projektów, inwentaryzacji lub innej dokumentacji pozwalającej zapoznać się z architekturą budynku, wstępnie określić istniejące bariery oraz techniczne możliwości ich likwidacji, a także zależnie od potrzeb dobrać zespół audytorów.

Jeżeli uzyskanie odpowiedniej dokumentacji nie będzie możliwe, podstawowe informacje postaramy się uzyskać w trakcie krótkiej rozmowy.

2. WIZJA LOKALNA

Wizja lokalna przeprowadzana jest przez odpowiednio dobrany zespół specjalistów, zawsze przy udziale projektanta dostępności. W jej trakcie zapoznajemy się z obiektem, jego otoczeniem i szczegółowo określamy istniejące w nim bariery, sprawdzamy także możliwości realizacji rozwiązań, wstępnie określonych na etapie analizy planów. W trakcie wizji lokalnej wykonujemy również niezbędną dokumentację fotograficzną oraz w razie konieczności inwentaryzację wybranych elementów.

3. RAPORT

Przygotowana w wyniku wizji lokalnej ocena, dokumentacja fotograficzna, a także udostępnione nam plany zostają następnie poddane szczegółowej analizie w celu uzyskania pełnej informacji o istniejących barierach w ocenianym budynku.

Na podstawie przeprowadzonych analiz nasi specjaliści przygotowują następnie raport, w którym oceniają stan dostępności budynku, a także rekomendują najlepsze rozwiązania pozwalające usunąć istniejące bariery.

Przygotowane opracowanie będzie podstawą do wykonania szczegółowych projektów oraz przeprowadzenia prac wykonawczych, które sprawią, że oceniany budynek będzie spełniał standardy planowania dostępności.

Na państwa życzenie możemy również przygotować szacunkowy kosztorys proponowanych rozwiązań.

ZAKRES OCENY

W ramach Audytu Dostępności oceniane będzie:

Obiekt oceniany będzie między innymi pod kątem dostępności dla:

W.   www.bepede.pl
E.    biuro@bepede.pl
T.    +48 502 706 177

Valid XHTML 1.0 Strict

Logotyp - Biuro Planowania Dostępności