Tło nagłówka. Zdjęcie wejścia do paryskiego Centrum Pompidou. logo - Biuro Planowania Dostępności

tu jesteś:  STRONA STARTOWA /  USŁUGI /  BADANIE DOSTĘPNOŚCI PROJEKTU /


BADANIE DOSTĘPNOŚCI PROJEKTU

PO CO JEST BADANIE DOSTĘPNOŚCI PROJEKTU?

Badanie dostępności projektu podobnie jak audyt dostępności ma na celu określenie istniejących barier oraz zaproponowanie sposobów ich usunięcia. Odbywa się jednak w oparciu o projekty mającego dopiero powstać budynku, lub plany jego modernizacji.

Z doświadczenia wiemy, że usunięcie nawet drobnych błędów w już istniejącym obiekcie może wymagać znacznych nakładów finansowych oraz czasu.

Prace nad badaniem dostępności projektu przebiegają w 2 etapach:

1. ANALIZA PLANÓW

Dostarczone nam projekty zostaną przeanalizowane przez naszych specjalistów pod kątem zgodności zaproponowanych w projekcie rozwiązań ze standardami planowania dostępności oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. RAPORT

Na podstawie przeprowadzonych analiz nasi specjaliści opracują raport oceniający dostarczone projekty, określający popełnione w trakcie prac projektowych błędy oraz możliwe sposoby ich usunięcia.

ZAKRES OCENY

W ramach Audytu Dostępności oceniane będzie:

Obiekt oceniany będzie między innymi pod kątem dostępności dla:

W.   www.bepede.pl
E.    biuro@bepede.pl
T.    +48 502 706 177

Valid XHTML 1.0 Strict

Logotyp - Biuro Planowania Dostępności